SMT

Mapa serwisu English
Adv.pl jest spółką notowaną na New Connect + więcej
SMT 18.30 0.83% + szczegóły

Aktualności

Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się spółki SMT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką AdvFinance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

+ więcej

SMT Software z grupy kapitałowej SMT SA zarejestrowała spółkę w Niemczech, z siedzibą we Freiburgu, której głównym zadaniem będzie sprzedaż usług i produktów SMT na rynku DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

+ więcej

Spółki z grupy kapitałowej SMT w ostatnich dniach pozyskały trzy kontrakty o łącznej wartości ponad 15 mln zł brutto. Pierwsza umowa pozyskana przez SMT Software dotyczy wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Wartość kontraktu wynosi 7,2 mln zł brutto.

+ więcej

31 marca 2014 roku została złożona do Komisji Nadzoru Finansowego ostatnia wersja prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, E i F SMT SA. Obecnie trwa postępowanie dotyczące zatwierdzenia wyżej wymienionego prospektu.

+ więcej

SMT SA za pośrednictwem swojej spółki zależnej iAlbatros SA, podpisała list intencyjny w sprawie przejęcia francuskiej firmy BTravel SAS specjalizującej się w usługach rezerwacji hotelowych dla biznesu. iAlbatros planuje konsolidować rynek usług business travel we Francji i nie wyklucza dalszych przejęć.

+ więcej

Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31 marca 2014 roku postanowił podjąć stosowne działania mające na celu połączenie SMT S.A. (spółka przejmująca) ze spółką zależną pod firmą AdvFinance Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (spółka przejmowana).

+ więcej

Jeśli chcesz zadać pytanie, skorzystaj z formularza poniżej:

Pole obowiązkowe

Nieprawidłowy adres e-mail

Nieprawidłowy numer telefonu

Pole obowiązkowe

Facebook
Twitter