SMT

Mapa serwisu English
Adv.pl jest spółką notowaną na New Connect + więcej
SMT 16.09 2.75% + szczegóły

Aktualności

Dzięki ostatniemu kontraktowi z Mostostalem Warszawa SATIS GPS wzmocnił swoją obecność w branży budowalnej. Wdrożeniem technologii SATIS docelowo zostanie objęte niemal 100 pojazdów klienta.

+ więcej

Uwzględniając trzy kwartały 2014 roku spółka wypracowała 165,17 mln zł przychodu osiągając 27% dynamikę w stosunku do adekwatnego okresu roku 2013 (129,98 mln zł). EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła 11,37 mln zł. Zysk netto wyniósł 20,07 mln zł, co stanowi 172% dynamikę w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2013 (10,75 mln zł).

+ więcej

Rada Nadzorcza SMT S.A. mianowała Moncefa Khanfira na stanowisko wiceprezesa zarządu SMT S.A. odpowiedzialnego za sektor business travel.

+ więcej

SMT SA za pośrednictwem swojej spółki zależnej iAlbatros SAS, specjalizującej się w usługach rezerwacji hotelowych dla biznesu, podpisała umowę z francuską siecią biur podróży Cap5voyages, firmą z prawie 40-letnią tradycją.

+ więcej

SMT, dzięki zagranicznym oddziałom swojej spółki zależnej SMT Software Services, wzmocniła działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych. SMT Software Services szacuje, że jej przychody z outsourcingu IT w całym 2014 roku (uwzględniając ciągłość działalności od początku okresu) przekroczą 70 mln zł, z czego sprzedaż zagraniczna stanowić będzie ponad 50%.

+ więcej

SMT SA za pośrednictwem swojej spółki zależnej iAlbatros SAS, specjalizującej się w usługach rezerwacji hotelowych dla biznesu, podpisała umowę z włoską spółką Welcome Travel Network (WTN) - jedną z najbardziej znanych firm na włoskim rynku turystyki.

+ więcej

Jeśli chcesz zadać pytanie, skorzystaj z formularza poniżej:

Pole obowiązkowe

Nieprawidłowy adres e-mail

Nieprawidłowy numer telefonu

Pole obowiązkowe

Facebook
Twitter