SMT

Mapa serwisu English
Adv.pl jest spółką notowaną na New Connect + więcej
SMT 13.09 4.64% + szczegóły

Aktualności

SMT SA jako polska firma, aktywna na rynkach zagranicznych, otrzymała wyróżnienie w kategorii Inwestor w trzeciej edycji Konkursu Polska Firma – Międzynarodowy Czempion, organizowanym przez PwC i „Puls Biznesu” pod patronatem programu Polski Czempion oraz we współpracy z PKO Bankiem Polskim i Narodowym Bankiem Polskim.

+ więcej

Dzięki ostatniemu kontraktowi z Mostostalem Warszawa SATIS GPS wzmocnił swoją obecność w branży budowlanej. Wdrożeniem technologii SATIS docelowo zostanie objęte niemal 100 pojazdów klienta. SATIS należy do najszybciej rozwijających się spółek grupy kapitałowej. Na koniec trzeciego kwartału wypracował zysk netto na poziomie 3,6 mln zł.

+ więcej

Uwzględniając trzy kwartały 2014 roku spółka wypracowała 165,17 mln zł przychodu osiągając 27% dynamikę w stosunku do adekwatnego okresu roku 2013 (129,98 mln zł). EBITDA z działalności kontynuowanej wyniosła 11,37 mln zł. Zysk netto wyniósł 20,07 mln zł, co stanowi 172% dynamikę w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy roku 2013 (10,75 mln zł).

+ więcej

Rada Nadzorcza SMT S.A. mianowała Moncefa Khanfira na stanowisko wiceprezesa zarządu SMT S.A. odpowiedzialnego za sektor business travel. Moncef Khanfir jest współzałożycielem spółki zależnej SMT SA – iAlbatros, w której pełni obecnie funkcję prezesa zarządu.

+ więcej

SMT SA za pośrednictwem swojej spółki zależnej iAlbatros SAS, specjalizującej się w usługach rezerwacji hotelowych dla biznesu, podpisała umowę z francuską siecią biur podróży Cap5voyages, firmą z prawie 40-letnią tradycją. Trzyletni kontrakt o szacowanej wartości 3 milionów euro.

+ więcej

SMT, dzięki zagranicznym oddziałom swojej spółki zależnej SMT Software Services, wzmocniła działania sprzedażowe na rynkach zagranicznych. SMT Software Services szacuje, że jej przychody z outsourcingu IT w całym 2014 roku (uwzględniając ciągłość działalności od początku okresu) przekroczą 70 mln zł, z czego sprzedaż zagraniczna stanowić będzie ponad 50%.

+ więcej

Jeśli chcesz zadać pytanie, skorzystaj z formularza poniżej:

Pole obowiązkowe

Nieprawidłowy adres e-mail

Nieprawidłowy numer telefonu

Pole obowiązkowe

Facebook
Twitter